Góralski, W. (2022). Wykluczenie bonum prolis w najnowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 71–90. https://doi.org/10.32084/bskp.4420