Krzywda, J. (2022). Zasada kolegialności a zasada synodalności w Kościele. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 91–103. https://doi.org/10.32084/bskp.4421