Mazur, K. (2022). Prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony w sprawach o wykorzystanie seksualne małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 105–125. https://doi.org/10.32084/bskp.4422