Potocki, W. (2022). Rady ewangeliczne w procesie formacji do stanu duchownego. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 127–140. https://doi.org/10.32084/bskp.4423