Susz, W. (2022). Pojęcie „konsekracji” w ruchach kościelnych. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 163–179. https://doi.org/10.32084/bskp.4425