Trojanowski, B. (2022). Chrzest dziecka przy zgodzie tylko jednego rodzica. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 195–211. https://doi.org/10.32084/bskp.4427