Wenz, W. (2022). Śp. Ks. prof. dr hab. Edward Górecki (1930-2021). Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), 229–240. https://doi.org/10.32084/bskp.4431