Stadniczeńko, S. (2021). Idea prawa rodzinnego ideą osobowego człowieka. Wyzwania i zagrożenia (część I). Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 31(34), 159–175. https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-10