Andrzejewski, M. (2023). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kraków, 5-7 września 2022 roku. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), 315–326. https://doi.org/10.32077/bskp.5286