Przytulski, M. (2023). Dysymulacja czy zaniedbanie – o zaniechaniu reakcji władzy kościelnej na bezprawie. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), 229–246. https://doi.org/10.32077/bskp.5309