Andrzejewski, M. (2023). Analiza kanonicznego procesu karnego z perspektywy minimalnych warunków zasady kontradyktoryjności. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), 9–36. https://doi.org/10.32077/bskp.5426