Kamiński, R. (2023). Problematyka współdziałania między Państwem i Kościołem w zakresie prawa procesowego w świetle art. 1 i 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską . Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), 91–129. https://doi.org/10.32077/bskp.5460