Bar, J. (2014). Ś.p. Ks. Prałat dr Zdzisław Majcher (1929-2012) . Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 24(27), 115. https://doi.org/10.32077/bskp.5938