Stadniczeńko, S. (2023). Oświadczenie woli w celu wspólnego pożycia w małżeństwie w epoce ponowoczesnej. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36 bis), 233–262. https://doi.org/10.32077/bskp.6751