Dzierżon, Ginter. 2022. „Kontrowersje Judykaturalne wokół Znaczenia Terminu niedojrzałość Noogenna”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 32 (35):57-69. https://doi.org/10.32084/bskp.4419.