Krzywda, Józef. 2022. „Zasada kolegialności a Zasada synodalności W Kościele”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 32 (35):91-103. https://doi.org/10.32084/bskp.4421.