Majer, Piotr. 2023. „Przestępstwo Niewykonania Wyroku Lub Dekretu Karnego (kan. 1371 § 5 KPK)”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 33 (36):191-208. https://doi.org/10.32077/bskp.5270.