Przytulski, Mateusz. 2023. „Dysymulacja Czy Zaniedbanie – O Zaniechaniu Reakcji władzy kościelnej Na Bezprawie”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 33 (36):229-46. https://doi.org/10.32077/bskp.5309.