Andrzejewski, Maciej. 2023. „Analiza Kanonicznego Procesu Karnego Z Perspektywy Minimalnych warunków Zasady kontradyktoryjności”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 33 (36):9-36. https://doi.org/10.32077/bskp.5426.