Bodura, E. C. (2022) „Profesor Udalryk Heyzmann: zapomniany polski XIX-wieczny kanonista”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 37–55. doi: 10.32084/bskp.4418.