Dzierżon, G. (2022) „Kontrowersje judykaturalne wokół znaczenia terminu niedojrzałość noogenna”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 57–69. doi: 10.32084/bskp.4419.