Krzywda, J. (2022) „Zasada kolegialności a zasada synodalności w Kościele”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 91–103. doi: 10.32084/bskp.4421.