Mazur, K. (2022) „Prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony w sprawach o wykorzystanie seksualne małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 105–125. doi: 10.32084/bskp.4422.