Potocki, W. (2022) „Rady ewangeliczne w procesie formacji do stanu duchownego”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 127–140. doi: 10.32084/bskp.4423.