Susz, W. (2022) „Pojęcie «konsekracji» w ruchach kościelnych”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 163–179. doi: 10.32084/bskp.4425.