Trojanowski, B. (2022) „Chrzest dziecka przy zgodzie tylko jednego rodzica”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 195–211. doi: 10.32084/bskp.4427.