Wenz, W. (2022) „Śp. Ks. prof. dr hab. Edward Górecki (1930-2021)”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 32(35), s. 229–240. doi: 10.32084/bskp.4431.