Stadniczeńko, S. (2023) „Oświadczenie woli w celu wspólnego pożycia w małżeństwie w epoce ponowoczesnej”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), s. 265–295. doi: 10.32077/bskp.4895.