Banduła, P. (2018) „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych» Lublin, 13 stycznia 2018 roku”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 28(31), s. 169–172. doi: 10.32077/bskp.5249.