Majer, P. (2023) „Przestępstwo niewykonania wyroku lub dekretu karnego (kan. 1371 § 5 KPK)”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), s. 191–208. doi: 10.32077/bskp.5270.