Andrzejewski, M. (2023) „Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kraków, 5-7 września 2022 roku”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), s. 315–326. doi: 10.32077/bskp.5286.