Przytulski, M. (2023) „Dysymulacja czy zaniedbanie – o zaniechaniu reakcji władzy kościelnej na bezprawie”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), s. 229–246. doi: 10.32077/bskp.5309.