Andrzejewski, M. (2023) „Analiza kanonicznego procesu karnego z perspektywy minimalnych warunków zasady kontradyktoryjności”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), s. 9–36. doi: 10.32077/bskp.5426.