Kamiński, R. (2023) „Problematyka współdziałania między Państwem i Kościołem w zakresie prawa procesowego w świetle art. 1 i 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską ”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36), s. 91–129. doi: 10.32077/bskp.5460.