Stadniczeńko, S. (2023) „Oświadczenie woli w celu wspólnego pożycia w małżeństwie w epoce ponowoczesnej”, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 33(36 bis), s. 233–262. doi: 10.32077/bskp.6751.