[1]
G. Dzierżon, „Kontrowersje judykaturalne wokół znaczenia terminu niedojrzałość noogenna”, Biuletyn, t. 32, nr 35, s. 57–69, cze. 2022.