[1]
J. Krzywda, „Zasada kolegialności a zasada synodalności w Kościele”, Biuletyn, t. 32, nr 35, s. 91–103, cze. 2022.