[1]
K. Mazur, „Prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony w sprawach o wykorzystanie seksualne małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie”, Biuletyn, t. 32, nr 35, s. 105–125, cze. 2022.