[1]
S. Stadniczeńko, „Oświadczenie woli w celu wspólnego pożycia w małżeństwie w epoce ponowoczesnej”, Biuletyn, t. 33, nr 36, s. 265–295, maj 2023.