[1]
J. Krzywda, „Zasady współdziałania Państwa z Kościołem na rzecz formacji do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny”, Biuletyn, t. 33, nr 36, s. 149–159, maj 2023.