[1]
M. Przytulski, „Dysymulacja czy zaniedbanie – o zaniechaniu reakcji władzy kościelnej na bezprawie”, Biuletyn, t. 33, nr 36, s. 229–246, maj 2023.