[1]
M. Andrzejewski, „Analiza kanonicznego procesu karnego z perspektywy minimalnych warunków zasady kontradyktoryjności”, Biuletyn, t. 33, nr 36, s. 9–36, maj 2023.