[1]
R. Kamiński, „Problematyka współdziałania między Państwem i Kościołem w zakresie prawa procesowego w świetle art. 1 i 5 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską ”, Biuletyn, t. 33, nr 36, s. 91–129, maj 2023.