Dzierżon, G. „Kontrowersje Judykaturalne wokół Znaczenia Terminu niedojrzałość Noogenna”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 32, nr 35, czerwiec 2022, s. 57-69, doi:10.32084/bskp.4419.