Krzywda, J. „Zasada kolegialności a Zasada synodalności W Kościele”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 32, nr 35, czerwiec 2022, s. 91-103, doi:10.32084/bskp.4421.