Mazur, K. „Prawo Podejrzanego I oskarżonego Do Obrony W Sprawach O Wykorzystanie Seksualne małoletniego Lub Osoby używającej Rozumu W Ograniczonym Zakresie”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 32, nr 35, czerwiec 2022, s. 105-2, doi:10.32084/bskp.4422.