Wenz, W. „Śp. Ks. Prof. Dr Hab. Edward Górecki (1930-2021)”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 32, nr 35, czerwiec 2022, s. 229-40, doi:10.32084/bskp.4431.