Banduła, Paweł. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel Praw Bożych» Lublin, 13 Stycznia 2018 Roku”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 28, nr 31, czerwiec 2018, s. 169-72, doi:10.32077/bskp.5249.