Majer, Piotr. „Przestępstwo Niewykonania Wyroku Lub Dekretu Karnego (kan. 1371 § 5 KPK)”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 33, nr 36, maj 2023, s. 191-08, doi:10.32077/bskp.5270.