Przytulski, Mateusz. „Dysymulacja Czy Zaniedbanie – O Zaniechaniu Reakcji władzy kościelnej Na Bezprawie”. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, t. 33, nr 36, maj 2023, s. 229-46, doi:10.32077/bskp.5309.